ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σέ ἰδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα τελέσθηκε τό βράδυ τῆς Δευτέρας 20/21 Νοεμβρίου 2023 ἱερά ἀγρυπνία στό Μετόχι τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, στή Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀγρυπνία τελέσθηκε άπό τόν π. Γρηγόριο Ξενοφωντινό, ἐνῶ τό ἀναλόγιο τοῦ Ναοῦ λάμπρυνε μέ τήν παρουσία της πολυάριθμη βυζαντινή χορωδία καλλικέλαδων ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, ἀποδίδοντας θαυμάσια τούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς καί γεμίζοντας μέ τίς μελωδικές τους φωνές τήν μικρή ἐκκλησία τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρός τέρψη καί ἀγαλλίαση τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων μέ τίς καταβασίες τῶν Χριστουγέννων … “Χριστός γεννᾶται δοξάσατε”