Τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Ἀκριτοχώρι Σιδηροκάστρου τοῦ Ν.Σερρῶν, ἱδρύθηκε τὸ 1981 καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ.Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Ἀλεξίου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ