Πρόγραμμα ἑβδομάδος Ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Μετοχίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.

Ἀγαπητοί Φίλοι καί Μέλη τοῦ Συλλόγου,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !!

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι στόν Ἱερό Ναό τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων θά τελεσθοῦν οἱ παρακάτω ἀκολουθίες, ἀπό τόν π. ΣΙΣΩΗ Ξενοφωντινό σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα μέτρα, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων κ.λ.π.

Ἀπό τήν Κυριακή 1 Αὐγούστου θά τελεῖται καθημερινά στίς 7 μ.μ. Ἱερά Παράκληση στήν Παναγία, μέ ἐξαίρεση τά ἀπογεύματα τοῦ Σαββάτου καί τῆς παραμονῆς τῆς Μεταμορφώσεως.

Παρασκευή 30 Ἰουλίου 7 μ.μ. Ἱερά Παράκληση στήν Παναγία τήν Ὁδηγήτρια
Σάββατο 31 Ἰουλίου 7 π.μ.
7 μ.μ.
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός
Κυριακή 1 Αγούστου 7 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία – Ἁγιασμός.
Πέμπτη 5 Αγούστου 7 μ.μ. Ἐσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως
Παρασκευή 6 Αγούστου 7 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
(ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ)