Πρόγραμμα ἑβδομάδος Ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Μετοχίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, θὰ τελεσθοῦν οἱ παρακάτω ἀκολουθίες:

(Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος, π. Μωυσής Ξενοφωντινός )

Παρασκευὴ 23 Ὀκτωβρίου ὥρα 6:00 μ.μ. Ἱερὰ Παράκληση στὴν Παναγία τὴν Ὁδηγήτρια
Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 6:00 μ.μ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Ἐσπερινός

Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου ὥρα 7:00 π.μ.

ὥρα 6:00 μ.μ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Ἐσπερινός

Δευτέρα 26 Ὀκτωβρίου ὥρα 7:00 π.μ. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Δημητρίου)