Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ τραγικοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος

  Μετέχοντες στὴν βαθειὰ θλίψι τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ ἔχασαν ἀγαπητὰ καὶ προσφιλῆ πρόσωπα στὸ τραγικὸ συμβὰν τῶν Τεμπῶν, προσευχόμεθα … Περισσότερα

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μουhttps://www.filoixenofontos.gr/wp-content/uploads/2023/03/Κατευθυνθήτω-η-προσευχή-μου.mp3Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶνhttps://www.filoixenofontos.gr/wp-content/uploads/2023/03/Νυν-αι-δυνάμεις-των-ουρανών.mp3Τρισάγιο ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων εἰς τά Τέμπηhttps://www.filoixenofontos.gr/wp-content/uploads/2023/03/Τρισάγιο.mp3

1 2 3 4 21