Πρόγραμμα ἑβδομάδος Ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Μετοχίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.
Ἀγαπητοί Φίλοι καί Μέλη τοῦ Συλλόγου, Σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι λόγῳ τῶν ἐκτάκτων εἰδικῶν μέτρων καὶ τῆς ἀδυναμίας μεταβάσεως τῶν Ἱερομονάχων πατέρων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ τὶς ἀκολουθίες, τὸ Ἱερὸ … Περισσότερα