Γιὰ ὁποιοδήποτε ζήτημα, συμπληρῶστε τὴν παρακάτω φόρμα ἐπικοινωνίας.
Ἕνας ἐκπρόσωπός μας, θὰ σᾶς ἀπαντήσει ἄμεσα.

Φόρμα Ἐπικοινωνίας

Ταχυδρομικὴ Διεύθυνση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ.ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
«Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ»

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 22,  Ν.ΙΩΝΙΑ

Τ.Κ. 142 34 Αττική

Τηλ: 210 27 10 505

Email: filoixenofontos@yahoo.gr