Πρόγραμμα ἑβδομάδος Ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Μετοχίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.

  Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων θά τελεσθοῦν ἀπό τον π. Ἰωσήφ Ξενοφωντινό οἱ παρακάτω ἀκολουθίες, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα μέτρα (ἀποστάσεις, χρήση μάσκας, κ.λ.π.)   Τετάρτη 27 … Περισσότερα