Ὁ Σύλλογος τῶν Φίλων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους «Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν», ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1997, ἀπὸ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντος καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. Ἀλεξίου, μὲ ἕδρα τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν. Σήμερα, ἀριθμεῖ περὶ τὰ 350 ἐνεργά μέλη.

Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου μας εἶναι ἡ συμπαράσταση, ἠθικὴ καὶ ὑλική, στὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τοῦ Μετοχίου Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴν Νέα Ἰωνία, καθὼς καὶ ἡ πνευματικὴ ἐνίσχυση τῶν μελῶν του. Οἱ δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου κατ᾿ ἔτος εἶναι: ὀργάνωση διαλέξεων καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν ἢ ἐκδηλώσεων μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Γέροντος καὶ πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή, ἢ καὶ ἄλλες Μονὲς καὶ μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς μέλη τοῦ Συλλόγου μποροῦν νὰ ἐγγραφοῦν μὲ αἴτησή τους Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι ποὺ διακρίνονται γιὰ τὸν σεβασμό καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ἀνώτατο ὄργανο τοῦ Σωματείου ἀποτελεῖ ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν, ποὺ συνέρχεται μία φορὰ κατ᾿ ἔτος, τὰ τέλη Ἰανουαρίου, καὶ ἐκλέγει κάθε τριετία τὸ 7μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου.

Ἀπὸ τὴν 1.2.2022, ἡ σύνθεσις τού Δ.Σ. ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Κωνσταντίνος Σάββα, Πρόεδρος
Εὐάγγελος Σαρρῆς, Ἀντιπρόεδρος
Εὐάγγελος Κόκκαλης, Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Κουτρομάνος, Ταμίας
Χρῆστος Τσουτσουλόπουλος, Ὑπεύθυνος Ἐκδηλώσεων
Δημήτριος Γουρέλης, Βοηθός Ταμία
Δημήτριος Παπακώστας, Μέλος
Βασίλειος Ζήσης, Ἀναπλ. Μέλος
Νικόλαος Νικόπουλος, Ἀναπλ. Μέλος

Σπυρίδων Μαράτος, Ἀναπλ. Μέλος