ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ -ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ – ΟΜΙΛΙΑ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 2/6/19