Ἀνάσταση στό Μετόχι

* Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
* Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
* Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
* Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
* Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια καί συγκίνηση ἑορτάσαμε τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας στόν Ἱερό Ναό τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων στήν Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς μαζί μέ τόν π. Γρηγόριο καί π. Ἱερεμία ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν τίς παρακάτω ἀκολουθίες:
Μεγάλο Σάββατο 15 Ἀπριλίου: Στίς 8 π.μ. ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ και Θεία Λειτουργία (Πρώτη Ἀνάσταση). Στίς 11 μ.μ. ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος και Άναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
Κυριακή τοῦ Πάσχα 16 Ἀπριλίου: Στίς 7 μ.μ. Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης.
Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 17 Ἀπριλίου: Στίς 7πμ  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Χριστός Ἀνέστη !! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος !!

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος!