ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΣΗΦ ΞΕΝΟΦΩΝΤΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 24/12/17