ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΣΗΦ: ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ Α΄ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ: ”ΑΠΟΘΩΜΕΘΑ ΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ” (Ρωμ. ιγ. 11..) ΚΑΙ Β’ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ Α.Ο. 28/7/17