Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν ἑβδομάδος

Ἀγαπητοὶ Φίλοι καὶ Μέλη τοῦ Συλλόγου,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !!

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴ Νέα Ἰωνία (ὁδὸς Φιλικῆς Ἑταιρείας 22), θὰ τελεσθοῦν ἀπὸ τὸν π. Λουκᾶ Ξενοφωντινὸ οἱ παρακάτω ἀκολουθίες.

Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου 6.30πμ Ὄρθρος, Ὧρες, Ἐσπερινός καὶ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Παρασκευὴ 12 Ἀπριλίου 7μμ Δ’ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου
Σάββατο 13 Ἀπριλίου 7πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Σάββατο 13 Ἀπριλίου 6.30μμ Ἐσπερινὸς
Κυριακή 14 Ἀπριλίου 7πμ Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

Τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα (6 μ.μ.) στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Κοντόπευκο Ἁγίας Παρασκευῆς: Κατανυκτικὸς Ἐσπερινὸς καὶ ὁμιλία τοῦ π. Λουκᾶ μὲ θέμα “Οἱ πειρασμοὶ”.

Mὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου