Πρόγραμμα ἑβδομάδος Ἀκολουθιῶν Ἱεροῦ Μετοχίου Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.

Ἀγαπητοί Φίλοι καί Μέλη τοῦ Συλλόγου,

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι στόν Ἱερό Ναό τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων θά τελεσθοῦν οἱ παρακάτω ἀκολουθίες, σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα μέτρα, ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων κ.λ.π..

Μετά τήν ἀπόλυση ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένει ἀνοιχτός γιά προσκύνημα ἤ ἀτομική προσευχή.

Παρασκευή 16 Ἀπριλίου 7 π.μ.
6.30 μ.μ.
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Ἀκάθιστος Ὕμνος
Σάββατο 17 Ἀπριλίου 7 π.μ.
6.30 μ.μ.
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
Ἐσπερινός.
Κυριακή 18 Ἀπριλίου 7 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία