ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ

 

ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ.ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΡΧΙΜ. κ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Χριστὸς ἀνέστη!

Μέσα στὴν ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα τῶν πολέμων καὶ τῆς ἐπιδημίας, ἔφθασε καὶ πάλι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ «ἐσκόρπισε εἰς τὰ σύμπαντα εὐφροσύνη», ὅτι «ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως»!

Τὸ μοναδικὸ καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονός, ποὺ αἰῶνες τώρα ἑορτάζεται καὶ ὁ Χριστιανικὸς κόσμος πανηγυρίζει, ἀγάπης ἀντίλαλος ἀκούγεται καὶ ἐλπίδος φέγγος προβάλλεται! Συγχωρήσεως ἀνατολὴ ἀναδεικνύεται καὶ θανάτου τὸ κράτος καταργεῖται!

Τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως διαλύει τὰ σκότη τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπιστίας, διότι «ἠγέρθη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες». Ὅσο ἰσχυρὸ καὶ ἂν φαίνεται τὸ κακό, εἶναι σὰν τὸ σκότος ποὺ δὲν ἀντέχει στὸ Φῶς!

Αὐτὸ τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἂς γίνει γιὰ τὸν καθένα μας καθοδηγητικό, ἐλπιδοφόρο, φωτιστικό, σωστικό! Γιατὶ μᾶς φέρει πρὸς τὸν Ἀναστάντα Χριστό, τὸν πατήσαντα «θανάτῳ τὸν θάνατον» καὶ μᾶς ἐχάρισε τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ τὸ μέγα ἔλεος!

«Τὴν Ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς», καὶ ἐμεῖς ποὺ σ᾿ τῆς γῆς τὸ πολίτευμα εὑρισκόμεθα εἰσέτι, ἂς Τὸν δοξάζουμε μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν ἅγιο κόσμο τῶν πνευμάτων, μὲ καθαρὴ καρδία καὶ πίστι σταθερή!

Τὰ σύγχρονα ὀδυνηρὰ προβλήματα ποὺ μᾶς συνέχουν καὶ καλύπτουν τὶς χαρμόσυνες ἀκτῖνες τῆς Πασχαλινῆς εὐφροσύνης, ἂς ἱκετεύσουμε τὸν ζωοπάροχο καὶ εἰρηνοποιὸ Ἀναστάντα Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ τὰ διαλύσει «ὡς ἐκλείπει καπνός», καὶ ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως νὰ φέρει τὴν ποθητὴ εἰρήνη καὶ ὑγεία ἀλλὰ καὶ τὴν σωτήρια μετάνοια στὸν δεινῶς δοκιμαζόμενο κόσμο μας!

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ἂς προσκυνήσουμε μὲ εὐλάβεια τὸν Σταυρόν Του καὶ ἂς δοξάσουμε τὴν Ἀνάστασίν Του ποὺ ἀποτελεῖ προμήνυμα καὶ τῆς ἰδικῆς μας αἰωνίου χαρᾶς καὶ ἀναστάσεως!

Χρόνια πολλὰ καὶ ἀναστάσιμα!

 

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.