Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος

 

Μέ μεγάλη κατάνυξη ὅπως κάθε χρόνο τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, καί εὐλογήθηκαν μέ τήν εἰδική εὐχή τἀ πρῶτα σταφύλια τῆς χρονιᾶς, τά ὁποῖα στή συνέχεια διανεμήθηκαν στο εκκλησίασμα.

“Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστέ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τήν δόξαν σου, καθώς ἠδύναντο. Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τό φῶς σου τό ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι”.

Εὐχή τῆς σταφυλῆς ἀπό τόν π. Παΐσιο: “Εὐλόγησον Κύριε τόν καρπόν τοῦτον …  “