Ι’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Εἰκόνες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 13 Αὐγούστου (Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) στό Μετόχι μέ τόν π. Ἐπιφάνιο Παντοκρατορινό