ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022 ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ

Εὐχή διά τόν νέον ἐνιαυτόν μετά τόν Ἐσπερινό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ὀπισθάμβωνος Εὐχή καί Ὁμιλία π. Γρηγορίου

Κοπή Βασιλόπιττας