Πανελλήνιες ἐξετάσεις

Ἀγαπητά μας παιδιά !

Οἱ κόποι τῆς προσπάθειάς σας, ὅλων αὐτῶν τῶν μηνῶν, δοκιμάζονται μέ τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις.

Ἡ σκέψη, οἱ εὐχές καί κυρίως οἱ προσευχές ὅλων ὅσων σάς ἀγαποῦμε, εἶναι μαζί σας.

Εἶναι ἀναμενόμενο καί εὔλογο νά ἔχετε ἀγωνία γιά τό ἀποτέλεσμα. Συμμεριζόμαστε τήν ἀγωνία σας καί ἀφουγκραζόμαστε τό καρδιοχτύπι σας.

Θέλουμε ὅμως νά σας τονίσουμε ὅτι ἡ ἔκβαση τῆς προσπάθειάς σας, δέν καθορίζει οὔτε προδιαγράφει τήν κατεύθυνση τῆς ζωῆς σας. Ναί, εἶναι σημαντική ἡ εἰσαγωγή σέ μία Σχολή τῆς ἐπιλογῆς σας, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι οὔτε δεσμευτικό οὔτε ἀπόλύτο, ὅτι θά σάς προσφέρει τήν εὐτυχία στήν ζωή σας.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός γνωρίζει καλύτερα ἀπό ὅλους μας, ποιό εἶναι τό συμφέρον μας. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἐσείς θά προσπαθήσετε· νά μελετᾶτε ὅσο εἶναι δυνατό, χωρίς νά ξεπερνᾶτε τά ὅρια καί τίς φυσικές ἀντοχές σας, μέ ἐμπιστοσύνη ὅμως στόν Θεό γιά τό ἀποτέλεσμα.

Νά ζητᾶτε τήν βοήθειά Του, καί νά ἐπικαλεῖσθε τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων.

Μέ πολλή ἀγάπη σας διαβεβαιούμε ὅτι αυτές τίς ἡμέρες, καί εμείς θά σας θυμόμαστε ἰδιαίτερα, μπροστά στίς εἰκόνες τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, προσευχόμενοι γιά τήν ἐνίσχυση καί τήν πρόοδό σας.

Ευχόμαστε η εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά σας ἐνισχύσει, νά σας ἀποφορτίσει ἀπό τό ἄγχος, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα νά φωτίσει τήν σκέψη σας.

Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ!!

Εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.